Blog

The 2th Garage Cafe Comming soon

L1000197

Otoko kusasa o, image siteimasu, tyoiwaru oyaji tekina kuukan kamo.

L1000198

mada,zenzen dekitemassen,oct -nov no,aidagurai ni,open yotei.

 

L1000199

大人の Cafe

 

Staff Room

L1000195

sukosi semaikamo sosite sukosi kurai kamo.

L1000196

koko no oku ga,Staff room no, iriguti desu.

vw air cooled pro shop B.B.company LTD. RenewaL Open . 2/sep/2016

L1000180 - コピー

2016/9/6  Renewal open     BB Racing  0-400 11.4  Best time  iikuruma desu.

L1000181 - コピー

L1000182 - コピー

Low Rider  B.B. Recing@BBC produce//

L1000186

mini car vw T-1  T-2  T-3  siranaiaidani  ittupai fuemasitane.

asobini kite kudasai, mattutemasu.

 

L1000187

Otona no TOY.

 

L1000189

2020cc EG iroirona,tokorode,gannbarimasitana-.

L1000194

oyaJi wa yattupari beetle to, cocacola to, saufu board  kono, 3ten set desyou.

My Life style wa Enjoy   Lets Go Lets Go Enjoy.